My Bolin
0708249904
my.bolin@balansen.se

Liz Borg
0707976450
liz.borg@balansen.se

Helena Dale
0705249907
helena.dale@balansen.se

Eva Sievert Läckgren
0708490121
eva.sl@balansen.se

Adress: Linnégatan 14, 5 tr - 114 47 Stockholm

GDPR antagande o hantering
GDPR i revisionsuppdrag