My Bolin
0708249904
my.bolin@balansen.se

Helena Dale
0705249907
helena.dale@balansen.se

Eva Sievert Läckgren
0708490121
eva.sl@balansen.se

Adress: Mäster Samuelsgatan 60 - 111 21 Stockholm

GDPR antagande o hantering
GDPR i revisionsuppdrag